Cursul este destinat studenților ciclului I (licență).

Cursul Didactica limbii și literaturii romane II este destinat masteranzilor de la ciclul II de la programul de studii Didactica învățămantului primar.

În cadrul cursului respectiv masteranzii sunt familiarizati cu metodologia LLR.

Lista de cursuri, masterat anul 2, 2015

Curs de incercare a optiunilor MOODLE